Construire Kaufland Alba Iulia

memphis_5.png
Topo Survey Engineering

Obiectiv: Consultanţă de specialitate

Contribuţie echipa Topo Survey Engineering:

Măsurători topografice realizate cu drona, procesarea datelor fotogrammetrice, obţinerea norului de puncte şi a ortofotoplanului la o rezoluţie de 1.2cm. Raport calcule volume agregate şi materiale rezultate în urma demolărilor efectuate asupra clădirilor vechi. Filmare cu drona, editare videoclip pentru documentarea lucrărilor din şantier la intervale lunare.

Galerie video