Proiecte Marea Britanie

memphis_5.png
Topo Survey Engineering

Nu ezita să ne contactezi pentru mai multe detalii

memphis_2.png

Proiectele realizate până acum

Asistenţă topografică în santier după cum urmează: trasarea tuturor elementelor de construire şi detalii (axe, coloane, ziduri, puţul liftului, nivele / cote din proiect etc.), lucrări de excavări şi canalizare la subsol, urmărirea detaliilor de izolaţie a fundaţiilor şi plăcilor de beton din subsol, calcule de volume. Construcţiile noi cuprinse între 10 si 14 etaje. Verificarea armăturilor conform planului de fier înaintea turnării betonului (verificarea calităţii).

Asistenţă topografică în santier, realizarea reţelei topografice de trasare, compensarea reţelei, trasarea elementelor din proiect, verificarea calităţii armăturilor, calcule volume beton necesar, trasari fundaţii, proiectare în autocad civil 3D a drumului tehnologic betonat şi trasarea acestuia utilizând DTM-ul, as-built-uri, RFI (request for information) comunicarea problemelor cu echipa de proiectare şi propunerea de soluţii.

Asistenţă topografică în şantier în vederea trasării fundaţiilor şi alinierea elementelor componente ale halelor industriale / comerciale, trasarea şuruburilor încastrate în fundaţii, trasarea canalizărilor şi serviciilor (apă, gaz,electricitate). Trasarea elementelor de drum (borduri, ax drum, margine drum, elemente liniare şi de nivel etc.). Trasarea platformelor betonate în jurul unităţilor.

Asistenţă topografică la trasarea elementelor de faţadă. Drumuire topografică sprijinită la fiecare etaj (construcţie cu 6 etaje) în vederea trasării elementelor de faţadă si măsurătorilor as-built, transmiterea cotelor la etaje, marcarea axelor pe faţadă

Asistenţă topografică pe şantiere, trasări fundaţii case şi clădiri, măsurători topografice de detaliu, urmărirea stabilităţii zidului de sprijin vechi din carămidă, etc.

Rol managerial la contractorul principal McLaren Group, coordonarea sub-contractorilor în vederea realizării extinderii centrului comercial de la Lakeside din Chafford Hundred. Verificarea calităţii lucrărilor de zidărie, acoperiş respectiv compartimentarea cu ziduri din rigips, rapoarte de calitate şi snagging (inspecţie şi înregistrare a zonelor cu greşeli/deteriorări) delegarea echipelor în vederea remedierii problemelor.

Responsabilităţi: trasări proiect, verificarea calităţii în realizarea extinderii construcţiei cu noul cinematograf. Support tehnic, rapoarte /evidenţe fotografice în etapele de execuţie. Unele atribuţiuni manageriale şi de protecţia muncii (eliberarea permiselor de excavare şi permiselor de lucru cu focul)

Asistenţă topo în santier, trasări canalizări, finalizarea trasărilor pentru locul de joacă, elemente de acces pietonal, trasare borduri, pregătire pentru asfaltare curtea şcolii şi imprejurimi/racordări la drumul existent

Asistenţă topografică în şantier la construirea clădirii de birouri de pe Lotul 5 al fostei fabrici de biscuiţi, ce a fost transformat într-un cvartal de cladiri cu birouri, case de modeling şi design vestimentar, birouri de arhitectură şi altele. Pe acest proiect, lucrând pentru contractorul principal McLaren, am avut responsabilităţi precum: trasarea detaliilor din proiect, verificarea corectitudinii proiectului, verificarea calităţii execuţiilor în ceea ce priveşte armătura, lucrările de cofrare şi întocmirea rapoartelor de calitate, trasarea canalizarilor, servicii şi cămine de vizitare, trasarea bordurilor şi racordarea drumului nou la cel vechi, coordonarea sub-contractorilor, responsabilităţi în ceea ce priveşte siguranţa la locul de muncă, realizarea instructajului SSM.

Verificarea lucrărilor de zidărie exterioară (cărămidă executată până la etajul 6), trasări pentru ghidarea corectă în execuţie a zidăriei faţadelor. Managementul lucrărilor de finisaje interioare şi finalizarea tuturor problemelor intervenite în execuţie.

Realizarea reţelei topografice de trasare. Trasare piloti foraţi şi as-built

Asistenţă topografică în şantier

Proiecte:

Buckingham Green, Londra: renovare clădire de 17 etaje

Royal Opera House: asistenţă topografică în instalarea grinzilor cu zăbrele pentru susţinerea faţadei de la intrarea principală a clădirii (eliminarea 3 din 5 stâlpi principali de la intrare, extindere şi modernizare)

Această firmă fiind axată pe topografie inginerească şi urmărirea comportării în timp a construţiilor, am avut ocazia de a excuta diferite lucrări de reţele topografice de trasare marcate cu ţinte reflectorizante, drumuiri nivelitice şi transfer de cote la diferite etaje ale clădirilor. Măsurători de verificare ale elementelor consrtuite (coloane, ziduri, abateri cote placa de beton etc.)

Proiecte importante:

Abell & Clealand, apartamente de locuit, contractor Berkley Group, Londra -Westminster

St. George Wharf, Londra – Vauxhall, trasări interioare (ziduri, piscină etc.) între etajele 46-50

Galerie foto